Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Đông Nam

Địa chỉ: Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

http://dongnammedia.com.vn

DONGNAM MEDIA

DONGNAM MEDIAVới hơn 1000 sự kiện, hội nghị đã được tổ chức
DONGNAM MEDIALà đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Chương trình Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2009 (P3)

Chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2009 (P2)

Chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2009 (P1)

Chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2008 (P4)

Chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2008 (P3)

Chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2008 (P2)